Folosirea (vizitarea sau cumpararea produselor) acestui site, implica acceptarea acestor termeni si conditii. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor. SC Tech Storm SRL isi asuma dreptul de a face modificari ale acestor prevederi fara o alta notificare. Cea mai recenta versiune a Termenilor si Conditiilor poate fi citita oricand folosind link-ul “Termeni de Utilizare” din partea de jos a paginii site-ului.

Acest site este intretinut si administrat de SC Tech Storm SRL. Intregul continut al site-ului techstorm.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica si alte date – este proprietatea techstorm.ro si a furnizorilor sai si este aparat de Legea drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.

techstorm.ro  nu raspunde de continutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legaturi de pe acest site (legaturi de natura comerciala sau publicitara). Raspunderea pentru aceste site-uri o poarta in intregime proprietarii acestora.

Imaginile sunt prezentate pe site pentru exemplificare, iar produsele/pachetele efectiv livrate pot diferi de imagini in orice mod (culoare, stil, aspect etc).

GDPR – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Legislatiei in vigoare, Leagea nr 677/2001 si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu referire la protectia persoanelor in raport cu prelucrarea datelor personale, Tech Storm SRL se oblige sa respecte in stricte conditii de siguranta legislatia in vigoare.
Prin acceptarea termenilor si conditiilor utilizatorii sunt de acord ca societatea S.C. Tech Storm S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J15/973/2005 avand codul unic de identificare fiscala RO 17950056, sa prelucreze datele personale comunicate catre aceasta in urmatoarele scopuri:

NEWSLETTER – avand scop de marketing direct, pentru a ma tine la curent cu produsele, serviciile si/sau evenimentele pe care S.C. Tech Storm S.R.L le organizeaza.
De asemenea, precizez ca am luat la cunostinta de drepturile mele in calitate de persoana vizata, respectiv:
– Dreptul de informare si de acces la date – dreptul de a obtine de la operator informatii cu privire la ce informatii prelucreaza, scopul lor etc.;
– Dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;
– Dreptul la stergea datelor (dreptul de a fi uitat) – persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate;

Consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea datelor mentionate mai sus sunt voluntare. Acest consimtamant poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior, printr-o simpla notificare prin e-mail catre contact@techstorm.ro sau printr-un simplu click pe butonul de dezabonare. In cazul in care consimtamantul va fi revocat, datele personale nu vor fi utilizate in scopurile mentionate anterior. Pentru mai multe detalii puteti consulta: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro